S*Redtail's Oracle

4 år, 6 månader
oracle

4 år
oracle

2år 9mån


2,5 år


9 mån


12 v - nyfödd